ثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونیترولی حمل غذا استیلفروش انواع دستگاه های تصفیه آب …دستگاه تست تجهیزات پست های فشار …

میانگین ساعت کار واقعی در ایران چقدر است؟
نتایج یک تحقیق از میانگین ساعات کار واقعی در کشور‌ها نشان می‌دهد که میانگین ساعت کار در ایران در سطح متوسطی قرار دارد و میزان ساعت کار هفتگی زنان نسبت به مردان کمتر بوده است. به گزارش ایسنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به بررسی میزان ساعت کار واقعی در برخی کشور‌ها پرداخته است. آخرین اطلاعات از میانگین ساعت کار واقعی در کشور‌های منتخب نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ کشور قطر با ۴۹ ساعت بیشترین میانگین ساعت کار واقعی در شغل اصلی را در طول هفته به خود اختصاص داده است. طی این مدت میزان ساعت کار زنان بیشتر از مردان بوده و شکاف جنسیتی در این خصوص منفی ۴.۲ درصد بوده است. بالاترین شکاف جنسیتی در میانگین ساعت کاری به کشور افغانستان با ۵۰.۵ درصد و پاکستان با ۳۱.۹ درصد تعلق دارد و در این کشور‌ها ساعت کار مردان بیشتر از زنان گزارش شده است. کمترین میزان شکاف جنسیتی نیز متعلق به کشور‌های گرجستان با ۱.۴ درصد و تایلند با ۰.۷ درصد است. ایران به لحاظ میانگین ساعات کار معمول در هفته نسبت به سایر کشور‌ها در سطح متوسط قرار دارد و میزان ساعت کار مردان نسبت به زنان بیشتر است. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۹ بیشترین میانگین ساعت کار واقعی در طول هفته به کشور گرجستان و پس از آن ایران اختصاص داشته است. کشور‌های مکزیک، تایلند، فیلیپین و کره در رده‌های بعدی و اندونزی، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه و انگلیس به لحاظ میانگین ساعت کار واقعی در سطوح پایین‌تر قرار دارند. آلمان طی این مدت پایین‌ترین میانگین ساعت کار واقعی در شغل اصلی را به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه این است که فیلیپین در این گزارش تنها کشوری است که میانگین ساعت کار شاغلان زن و مرد آن برابر بوده و هیچ شکاف جنسیتی در این خصوص دیده نمی‌شود. قوانین ساعات کاری در کشور‌های جهان متفاوت است و این امر به مکان، شغل، فرهنگ کار و سبک زندگی در کشور‌ها بستگی دارد. مطابق گزارش‌ها ساعات کار استاندارد در جهان بین ۴۰ تا ۴۴ ساعت در هفته است با این حال در برخی کشور‌ها این آمار بالاتر از میزان متوسط ساعات کار اعلام شده است.