دستگاه ارت الکترونیکیکانال فلکسیبلدستگاه سیل لیوانفروش بالابر نفری

(ویدئو) تکلیف افرادی که یک دوز واکسن دریافت کرده اند چیست؟