اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

محمدرضا ساکت از سپاهان می‌رود؟