اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(تصاویر) شعارنویسی بر روی دیوار سفارت انگلیس در تهران