اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پزشکیان: رهبری را مقابل مردم قرار دادند
فرارو- نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: وقتی دانشجو، استاد یا نماینده حرفی می‌زند و طرف مقابل نمی‌تواند جواب بدهد، می‌گوید «آقا» اینگونه نگفته. به گزارش فرارو به نقل از عصرایران، زمانیکه همه گفتگو‌ها منجر به این شود که نتوانی جواب بدهی و آقا را وسط بکشی نتیجه آن این می‌شود که امروز در جامعه می‌ببینیم. تمام فشار‌ها و حملات مستقیما به سمت رهبری است و با رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه کار ندارند. هر کسی آمد حرف بزند گفتند با آقا مخالفی یعنی رهبری را مقابل مردم قرار دادند در صورتیکه خیلی از کار‌هایی که این‌ها می‌گویند به رهبری ربطی ندارد. اگر کسی اعتراضی دارد با منطق جواب آن را بدهند، اما ما کاری با منطق نداریم می‌گوییم، چون رهبری این را حرف را گفته است تو حق نداری حرف بزنی.