آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانبورس + آموزش اصولی= سودآماده سازی و بسته بندی غذاتعمیر پرینتر در محل

نفر دوم کنکور انسانی: روزانه ۸ ساعت درس می‌خواندم