قالب بتنلیزر موهای زائد میسمون مدل MS-208Bتولید و توزیع رب گوجه فرنگی برازندهقوطی سازی

روایت ابوطالبی از پدیده «عجیب» مذاکره
حمید ابوطالبی مشاور سابق رئیس جمهوری نوشت طی رشته توییتی از پدیده «عجیب» مذاکره و شش گروه موافق و مخالف نسبت به آن پرداخت. ابوطالبی نوشت: «مذاکره»، پدیده عجیبی است: گروهی آنرا با سالن موعظه و سخنرانی یکی می‌انگارند، و معتقدند باید ذات مذاکره کنندگان طرف مقابل را تغییر داده و آن‌ها به راه راست هدایت شوند؛ گروه دیگر با اصل آن مخالفند، به هرصورتی و شکلی، در داخل یا خارج، و معتقدند چاره مشکلات کشور از درون تونل تاریک نیستی میگذرد؛ گروه سوم ظاهرِ آن را قبول دارند، ولی آنقدر به دست و پایش بند می‌زنند و مشکل می‌آفرینند که معنای عبور از تونل تاریک نیستی را به خود میگیرد. گروه بعدی مذاکره را پیشاپیش به نتیجه‌بخش و بی نتیجه و یا... تقسیم میکنند، و هر مذاکره‌ای را با پیش فرض هایشان محکوم دانسته و با آن می‌ستیزند؛ پنجمین گروه اساس آن را اعتماد یا بی‌اعتمادی دانسته و نتیجه میگیرند مذاکره باقدرت‌های بزرگ سبب فریب و وادادگی میشود؛ گروه ششم که به مذاکره از سر اجبار تن میدهند، دنبال هر فرصتی‌اند تا دودمان مذاکرات و مذاکره کنندگان و طرفداران آن را برباد دهند و... و همین‌گونه گروه‌های دیگر و...