چسب لنت ترمز پروپنولگیربکس خورشیدیتعمیرات موبایل در امداد موبایلنمایندگی گودمن

عوارض خروج از کشور ملی پوشان در ۱۴۰۰ چقدر است؟
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است که عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان باشد، اما در صورت خروج برای بار دوم عوارض به میزان ۵۰ درصد و در سفر‌های سوم یا بیشتر تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. با این وجود، عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزی اعزام می‌شوند، برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می‌شود؛ بنابراین ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزی اعزام می‌شوند، در صورت هر تعداد سفر خارجی تغییری در عوارض ۲۶۴ هزارتومانی برای آن‌ها رخ نخواهد داد و شامل افزایش رقم مربوطه در سفر‌های پس از سفر اول، نخواهند شد.