اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پنجمین همایش و جشنواره ملی حاتم برگزار می‌شود
با همکاری دانشگاه صنایع و معادن ایران وابسته به وزارت صمت پنجمین همایش و جشنواره ملی حاتم برگزار خواهد شد. پنجمین همایش و جشنواره ملی حاتم با نظارت علمی دانشگاه صنایع و معادن ایران به نمایندگی وزارت صمت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان‌های متولی اقتصاد و صنعت ۲۸ آذر ماه در محل مرکز همایش‌های صدا و سیمای تهران برگزار خواهد شد. پنجمین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) در تلاش است با تشکیل کارگروه‌های علمی تخصصی، دستاورد‌های صنعت و اقتصاد کشور را بر مبنای ارزش آفرینی مولد شناسایی و معرفی نماید. هادی زادسر دبیر علمی جشنواره حاتم ( حمایت از تولید ملی) در نشست اجرایی و علمی که بر محورهای علمی و راهبردی و رویداد پرداخت و گفت: بی شک رشد و توسعه اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار در گرو توجه به کارآفرینان و حمایت از تولید داخلی است، توجه و تکیه به خلاقیت، نوآوری، فناوری های روز و مدیریت نوین، در بازار کسب و کار های رقابتی می تواند زمینه های لازم برای اشتغال زائی، کارآفرینی، رشد تولید و مهار تورم را فراهم آورد. فضای کسب و کار در کشور در این برهه از زمان بیش از پیش به شناسایی و تشویق بنگاههای خلاق، نوآور، کارآفرین و بهره ور نیازمند است که با برگزاری چنین جشنواره های تخصصی و علم محور فرصتی مغتنم به منظور تبیین مبانی و مفاهیم علمی و کاربردی خلاقیت، نوآوری و فناوری به عنوان عناصری در فرآیند حمایت و رشد تولید فراهم خواهد گردید که میتواند در تحقق و دستیابی به اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه نقش آفرین بوده و گامی مهم در بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء رشد و توسعه اقتصادی کشور عزیزمان باشد. زادسر افزود: هدف کلی از برگزاری جشنواره ملی حاتم ایجاد چشم انداز مشترک و اصول مورد توافق حاضرین در جشنواره است که با حمایت از تولید موافق هستند و هدف غائی آن ها با تکیه بر رشد تولید و مهار تورم، هدایت به سوی رشد اقتصادی، رشد صادرات وجلوگیری از رشد افسارگسیخته نقدینگی میباشد که از جمله اهداف اصلی اقتصادی برنامه هفتم توسعه  هست. لذا دبیرخانه علمی این همایش در پنجمین دوره برگزاری، هدف گذاری اصلی و شاخص های داوری را بر پایه های مبتنی بر کارآفرینی ، عوامل رشد تولید، نگاه های حمایتی تولید، ارزش آفرینی در صادرات و ارزآوری، بهره وری، فناوری و تجاری سازی، نوآوری و فرهنگسازی نوین مدیریتی برنامه ریزی کرده است.  وی در ادامه گفت: طرح های ارسالی به این دبیرخانه بر اساس موارد یاد شده شناسایی و دسته بندی می شوند و در داوری اولیه با نگاه به موارد تکمیلی (تطابق موضوعی با محورهای همایش تولید ملی ) و تخصصی (فناور محور، کیفیت، اثربخشی،  کاربردی، توسعه ای) جهت ارسال به داورهای تخصصی هر موضوع و محور مشخص شده ی جشنواره آماده می شوند و در نهایت در کمیته تخصصی هر موضوع، با سرفصل های ذکر شده بررسی می شوند که در جلسات متعدد با داوران و بررسی و نظرسنجی از اساتید محترم، طرح ها در سه سطح برتر، اشتهار، اهتمام انتخاب خواهند شد. در پایان زادسر مدیر فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنایع و معادن ایران وابسته به وزارت صمت اظهار داشت: جهت نیل به اهداف فوق الذکر، خداوند را شاکریم که فرصتی دست داد تا بتوانیم میزبان دانشمندان، پژوهشگران، کارآفرینان و صنعتگران کشور در پنجمین جشنواره ملی حمایت ازتولید (حاتم) "با رویکرد تحول در روش‌های تولید مهندسی بی نقص، کاهش هزینه های تولید، رشد تولید و رشد اقتصادی" باشیم.