کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …دستگاه وکیوم خانگیدستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سخت