اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان معامله شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۹۵ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت سکه گرمی نسبت به روز گذشته کاهش یافت و سه میلیون و ۸۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان، اما نسبت به روز دوشنبه ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز سه شنبه ۱۴ تیر ماه به قیمت سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان به فروش رسید.   قیمت انواع سکه پارسیان انواع سکه پارسیان قیمت یکشنبه قیمت دوشنبه قیمت امروز 0.050 87 هزار و 500 تومان 86 هزار و 500 تومان 86 هزار و 500 تومان 0.100 170 هزار تومان 168 هزار تومان 168 هزار تومان 0.150 252 هزار و 500 تومان 249 هزار و 500 تومان 249 هزار و 500 تومان 0.200 335 هزار تومان 331 هزار تومان 331 هزار تومان 0.250 417 هزار و 500 تومان 412  هزار و 500 تومان 412  هزار و 500 تومان 0.300 503 هزار تومان 497 هزار تومان 497 هزار تومان 0.350 585 هزار و 500 تومان 578 هزار و 500 تومان 578 هزار و 500 تومان 0.400 668 هزار تومان 660 هزار تومان 660 هزار تومان 0.450 750 هزار و 500 تومان 741 هزار و 500 تومان 741 هزار و 500 تومان 0.500 833 هزار تومان 823 هزار تومان 823 هزار تومان 0.600 998 هزار تومان 986 هزار تومان 986 هزار تومان 0.700 یک میلیون و 149 هزار تومان یک میلیون و 149 هزار تومان یک میلیون و 149 هزار تومان 0.800 یک میلیون و 330 هزار تومان یک میلیون و 314 هزار تومان یک میلیون و 314 هزار تومان 0.900 یک میلیون و 495 هزار  تومان یک میلیون و 477 هزار  تومان یک میلیون و 477 هزار  تومان 1.000 یک میلیون و 660 هزار تومان یک میلیون و 640 هزار تومان یک میلیون و 640 هزار تومان 1.100 یک میلیون و 825 هزار تومان یک میلیون و 803 هزار تومان یک میلیون و 803 هزار تومان 1.200 یک میلیون و 995 هزار تومان یک میلیون و 971 هزار تومان یک میلیون و 971 هزار تومان 1.300 دو میلیون و 160 هزار  تومان دو میلیون و 134 هزار  تومان دو میلیون و 134 هزار  تومان 1.400 دو میلیون و 325 هزار تومان دو میلیون و 297 هزار تومان دو میلیون و 297 هزار تومان 1.500 دو میلیون و 490 هزار تومان دو میلیون و 460 هزار تومان دو میلیون و 460 هزار تومان 1.600 دو میلیون و 655 هزار تومان دو میلیون و 623 هزار تومان دو میلیون و 623 هزار تومان 1.700 دو میلیون و 820 هزار  تومان دو میلیون و 786 هزار  تومان دو میلیون و 786 هزار  تومان 1.800 دو میلیون و 985 هزار تومان دو میلیون و 949 هزار تومان دو میلیون و 949 هزار تومان 1.900 سه میلیون و 150 هزار  تومان سه میلیون و 112 هزار  تومان سه میلیون و 112 هزار  تومان 2.000 سه میلیون و 315 هزار تومان سه میلیون و 275 هزار تومان سه میلیون و 275 هزار تومان