تعمیر دستگاه بخور سردشارژ کارتریج در محلآموزشگاه زبان عربی شرق تهرانارایه دهنده مواد شیمیایی فرآیند …

سود شستا چه شد؟
قرار بود سود نماد شستا از روز پنجشنبه از طریق سامانه سجام پرداخت شوند و کسانی که سامانه سجام ندارند نیز با مراجعه به بانک رفاه کارگران سود سهام خود را دریافت کنند، اما طبق پیگری‌ها سود این نماد نه از طریق سامانه سجام و نه از طریق بانک به تعدادی از سهامداران پرداخت نشده است. به گزارش تجارت‌نیوز، مراجعه به چند شعبه بانک رفاه کارگران حاکی از این است که هنوز سود سهام وارد سیستم نشده است که بتوانند سود به سهامداران پرداخت کنند. همچنین طبق پیگیری‌ از سهامداران سود شستا در سامانه سجام نیز این سود برای تعدادی از سهامداران واریز نشده است.