اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) اگر یک حوله خیس را در فضا فشار دهیم چه اتفاقی می‌افتد؟