رکوردداران افزایش و کاهش قیمت مسکن در تهران

رکوردداران افزایش و کاهش قیمت مسکن در تهران
فرارو- متوسط قیمت مسکن در منطقه یک تهران ظرف یک ماه سه میلیون تومان گران شد. مهر امسال می‌شد هر مترمربع واحد مسکونی را در این منطقه ۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید که این رقم در آبان ماه به ۷۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. رشدی معادل چهاردرصد. مناطق هشت و ۱۴ پشت سر منطقه یک، بیشترین افزایش قیمت مسکن را ظرف آبان در تهران تجربه کردند. به گزارش فرارو، متوسط قیمت مسکن در منطقه هشت با رشد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی به ۲۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید و خریدارن مسکن در منطقه ۱۴ به‌طور متوسط بابت هرمترمربع ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کردند. درسوی مقابل بیشترین کاهش قیمت مسکن طی آبان‌ماه امسال دقیقا در مرکز شهر اتفاق افتاده است. معاملات ثبت شده و واقعی نشان می‌دهند متوسط قیمت مسکن در منطقه شش تهران با افت دو میلیون تومانی به ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. بانک مرکزی اخیرا در گزارش خود متوسط قیمت مسکن در کل پایتخت را ۳۲ میلیون تومان اعلام کرده است. بیشترین افزایش قیمت مسکن در کدام مناطق تهران رخ داده است؟ متوسط قیمت مسکن در منطقه یک تهران بیشترین افزایش را بین مناطق ۲۲ گانه پایتخت در آبان ماه ۱۴۰۰ به ثبت رسانده است. آمار‌های ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در این منطقه که بیشتر از ۲.۲ برابر قیمت مسکن در کل تهران است، رشد سه میلیون تومانی (معادل ۴.۲ درصد) را نسبت به ماه مهر داشته است. بعد از منطقه یک بیشترین افزایش قیمت مسکن به ترتیب در مناطق هشت و ۱۴ دیده می‌شود. متوسط قیمت مسکن در منطقه هشت تهران با افزایش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی به ۲۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده و معاملات ثبت شده از منطقه ۱۴ حکایت از افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی متوسط قیمت مسکن در این ناحیه دارد. نکته جالب توجه درباره این سه منطقه، واقع شدن آن‌ها در بخش شرقی تهران است. سراغ دیگر مناطقی که در آبان‌ماه متوسط قیمت مسکن در آن‌ها بیشتر شده برویم. متوسط قیمت مسکن در منطقه چهار، دیگر منطقه شرقی تهران، با رشد ۹۵۰ هزار تومانی به ۳۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. متوسط قیمت مسکن در مناطق ۱۱ و ۱۲ نیز با افزایش ۸۵۰ و ۸۰۰ هزار تومانی به ترتیب ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شد. به‌جز پنج منطقه‌ای که بررسی کردیم، از ۲۲ منطقه تهران، آبان‌‎ماه شاهد افزایش قیمت مسکن در هشت منطقه دیگر بودیم که شامل مناطق دو، هفت، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۲۰ و ۲۱ می‌شود. بیشترین افزایش قیمت مسکن در تهران طی آبان‌ماه منطقه متوسط قیمت در مهر 1400 متوسط قیمت در آبان 1400 میزان تغییر منطقه یک 69 میلیون و 670 هزار تومان 72 میلیون و 749 هزار تومان سه میلیون و 79 هزار تومان افزایش منطقه هشت 28 میلیون و 536 هزار تومان 29 میلیون و 841 هزار تومان یک میلیون و 302 هزار تومان افزایش منطقه 14 22 میلیون و 369 هزار تومان 23 میلیون و 589 هزار تومان یک میلیون و 220 هزار تومان افزایش منطقه چهار 33 میلیون و 200 هزار تومان 34 میلیون و 154 هزار تومان 985 هزار تومان افزایش منطقه 11 20 میلیون و 926 هزار تومان 21 ملیون و 781 هزار تومان 855 هزار تومان افزایش منطقه 12 17 میلیون و 845 هزار تومان 18 میلیون و 670 هزار تومان 825 هزار تومان افزایش منطقه 20 15 میلیون و 820 هزار تومان 16 میلیون و 514 هزار تومان 694 هزار تومان افزایش منطقه 10 20 میلیون و 397 هزار تومان 20 میلیون و 931 هزار تومان 534 هزار تومان افزایش منطقه 21 22 میلیون و 752 هزار تومان 23 میلیون و 218 هزار تومان 466 هزار تومان افزایش منطقه 15 16 میلیون و 673 هزار تومان 17 میلیون و 89 هزار تومان 416 هزار تومان افزایش منطقه هفت 29 میلیون و 965 هزار تومان 30 میلیون و 142 هزار تومان 177 هزار تومان افزایش منطقه دو 49 میلیون و 886 هزار تومان 50 میلیون و 38 هزار تومان 152 هزار تومان افزایش منطقه 13 28 میلیون و 316 هزار تومان 28 میلیون و 363 هزار تومان 47 هزار تومان افزایش بیشترین کاهش قیمت مسکن در کدام مناطق تهران بوده است؟ متوسط قیمت مسکن در منطقه شش تهران آبان‌ماه سال جاری با افت دو میلیون تومانی به ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. این رقم کاهش پنج درصدی متوسط قیمت مسکن در این منطقه را نشان می‌دهد و می‌توانیم منطقه شش را به عنوان محدوده‌ای که بیشترین کاهش قیمت مسکن در آن صورت گرفته معرفی کنیم. منطقه شش در مرکز تهران واقع شده و محله‌هایی مثل یوسف‌آباد، کریم‌خان و امیرآباد را در خود جای داده. اطلاعات اخیر بانک‌مرکزی مشخص می‌کند بعد از منطقه شش، معاملات صورت گرفته مسکن در مناطق جنوبی ۱۶ و ۱۹ در رتبه‌های بعدی این فهرست قرار می‌گیرند. متوسط قیمت مسکن در آبان‌ماه امسال نسبت به مهرماه سال جاری در منطقه ۱۶ یک میلیون تومان کاهش داشته و در منطقه ۱۹، حدود ۹۵۰ هزار تومان. منطقه ۲۲ واقع در غربی‌ترین نقطه تهران نیز در این فهرست خودنمایی می‌کند. معاملات صورت گرفته در این منطقه مشخص می‌کند، متوسط قیمت مسکن با کاهش ۷۰۰ هزار تومانی به ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. عددی که از متوسط قیمت مسکن در کل پایتخت ۴۰۰ هزار تومان بیشتر است. بین دیگر نقاط تهران، مناطق ۱۸، ۱۷، سه، ۹ و پنج نیز به‌ترتیب در این فهرست بیشترین کاهش قیمت مسکن را نسبت به مهرماه تجربه کرده‌اند. بیشترین کاهش قیمت مسکن در تهران طی آبان‌ماه منطقه متوسط قیمت مسکن در مهر 1400 متوسط قیمت مسکن در آبان 1400 میزان تغییر منطقه شش 45 میلیون و 819 هزار تومان 43 میلیون و 811 هزار تومان دو میلیون و هشت هزار تومان کاهش منطقه 16 17 میلیون و 709 هزار تومان 16 میلیون و 625 هزار تومان یک میلیون و 84 هزار تومان کاهش منطقه 19 18 میلیون و 245 هزار تومان 17 میلیون و 310 هزار تومان 935 هزار تومان کاهش منطقه 22 33 میلیون و 79 هزار تومان 32 میلیون و 400 هزار تومان 679 هزار تومان کاهش منطقه 18 15 میلیون و 144 هزار تومان 14 میلیون و 519 هزار تومان 625 هزار تومان کاهش منطقه 17 16 میلیون و 788 هزار تومان 16 میلیون و 183 هزار تومان 605 هزار تومان کاهش منطقه سه 60 میلیون و 78 هزار تومان 59 میلیون و 839 هزار تومان 239 هزار تومان کاهش منطقه 9 21میلیون و 770 هزار تومان 21 میلیون و 620 هزار تومان 150 هزار تومان کاهش منطقه پنج 38 میلیون و 296 هزار تومان 38 میلیون و 185 هزار تومان 111 هزار تومان کاهش