(ویدئو) انفجار در پالایشگاه نفت کویت

(ویدئو) انفجار در پالایشگاه نفت کویت