برنامه استقلالی‌ها بعد از کری‌خوانی پرسپولیسی‌ها در جشن قهرمانی