کارالودر کمرشکنداکو سالت هرآنچه از اتاق نمک نیاز …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …چاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ …

اخراج مدیرعامل منطقه آزاد کیش
مرتضی بانک مشاور رییس جمهور در اقدامی ناگهانی غلامحسین مظفری مدیرعامل منطقه آزاد کیش را برکنار و آهنگران معاون برنامه ریزی شورای‌عالی مناطق آزاد را به عنوان سرپرست این منطقه منصوب کرده است. به گزارش تسنیم، در حکم مشاور رییس جمهور خطاب به جعفر آهنگران آمده است: بنا به اختیار حاصله قانونی و هماهنگی بعمل آمده به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان «سرپرست موقت سازمان منطقه آزاد کیش» منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و رعایت اخلاق و تقوی الهی، تا انجام سیر تشریفات مربوط به ثبت تغییرات مدیریت، تمام توان خود را صرف کار و تلاش بی وقفه در راستای تحقق برنامه‌ها و اهداف تعیین شده، کنید.