نمایندگی گودمن ۰۹۱۲۳۴۴۳۵۸۲بهترین آموزشگاه زبان کودکان در …چاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …هدایای تبلیغاتی مدیرگیفت

افزایش رسته‌های شغلی مشمول وام کرونا
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: واحد‌های پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادرگوشتی، مراکز تولید محصولات گلخانه‌ای سبزی و صیفی‌جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی (وزارت جهـاد کشاورزی) به عنوان رسته چهاردهم به فهرست رسته‌های کسب و کار‌های آسیب‌دیده از بیماری کرونا اضافه می‌شود این تصمیم با با تصویب «کارگروه بررسی و مقابله با پیامد‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا» و ابلاغ معاون اقتصادی رئیس جمهوری اجرایی شده است. بانک مرکزی خواسته است این تصمیم به تمامی واحد‌های بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. به گزارش ایرنا، رسته‌های شغلی آسیب دیده از کرونا بر اساس ضوابط تعیین شده قادر به ارایه درخواست استفاده از تسهیلات بانکی برای مقابله با پیامد‌های بیماری کرونا هستند.