اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) رد شدن اتوبوس از روی یک موتورسوار در خیابانی خیس و بارانی