بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …کلاس زبان ایتالیایی شرق تهرانهدر کلگی آب برج خنک کنندههلدینگ تجارت بین الملل بهمرد

(تصاویر) سالگرد تولد گورو اولین رهبر سیک‌ها
هزاران سیک در سراسر جهان ۵۵۱امین سالگرد تولد گورو ناناک، اولین مرشد یا رهبر سیک را جشن گرفتند. به گزارش فرارو، این مراسم که با نام Guru Nanak Jayanti یا Gurpurab شناخته می‌شود، یکی از مهمترین جشنواره‌های مذهب سیک است. این مناسبت هر ساله در روز ماه کامل در ماه Kartik، یکی از ۱۲ مورد در تقویم هندو، جشن گرفته می‌شود. پیروان سیک در هند که بیشترین جمعیت سیک را در جهان دارند، به معابد سراسر هند از جمله معبد معروف طلایی در آمریتسار ادای احترام کردند. زائران هند و پاکستان نیز برای جشن سالگرد تولد ناناک در بنای کاخ بسیار تزئین شده گوردوار (معبد) جانام آستان به شهر شرقی نانکانا صاحب پاکستان سفر کردند. گورو ناناک در سال ۱۴۶۹ در نانکانا صاحب متولد شد. امروزه، این شهر که اکثراً مسلمان است، پرستشگران سیک را از سراسر جهان به خود جذب می‌کند. این جشنواره همچنین با موکبی مشخص می‌شود که در آن گورو گرانت صاحب از شناور تزئین شده‌ای معروف به باتوم استفاده می‌کند و نوازندگان و نگهبانان مسلح آن را همراهی می‌کنند.