(ویدیو) گلزنی سردار آزمون در دیدار زنیت و چلسی

(ویدیو) گلزنی سردار آزمون در دیدار زنیت و چلسی