اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

والدین صاحب فرزند دبستانی یا پیش‌دبستانی چه ساعتی باید سر کار باشند؟
دستگاه‌های اجرایی به شناورسازی حضور یکی از والدین کارمندانی که فرزند دبستانی یا پیش‌دبستانی دارند، مکلف شدند. به گزارش همشهری، در پی ایجاد برخی از ابهامات در خصوص مصوبه هیأت وزیران جهت ساعت آغاز به کار ادارات به دلیل اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور، پایگاه اطلاع رسانی دولت جهت تنویر افکار عمومی و اجتناب از برداشت‌های خلاف واقع، تصویر مصوبه ساعت به کار ادارات و مشاغل را منتشر کرد. گفتنی است به موجب تبصره این مصوبه و در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر ۲ در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند و دارای فرزند در مقاطع پیش‌دبستان و دبستان‌اند، دستگاه‌های اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلفند با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین موافقت نمایند. همچنین کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط بالا نیز مشمول این حکم هستند.