اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) احوالپرسی صمیمانه ولیعهد عربستان با پوتین