(عکس) فرهاد مجیدی و مربی ایتالیایی در تمرین استقلال