طب کار رساپوست کن پوست سبز بادام درختیبهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …

گزارش بانک جهانی درباره وضعیت اقتصاد ایران
طبق برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. به گزارش ایسنا، بانک جهانی گزارش بازبینی شده خود از وضعیت اقتصادی کشور‌های مختلف را بروزرسانی کرد که قسمت مربوط به ایران، تغییرات قابل توجهی داشته است. در گزارش جدید این نهاد پیش بینی شده است در سال جاری رشد اقتصادی ایران بیشتر از سال قبل خواهد بود. بانک جهانی با بیان اینکه در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱، اقتصاد ایران برخلاف انتظار موفق شد رشد مثبت را تجربه کند، از مثبت شدن رشد هر دو بخش نفتی و غیرنفتی کشور در سال ۲۰۲۰ خبر داده است. انتظار می‌رود که در سال جاری، اقتصاد ایران رشد ۲.۱ درصدی را تجربه کند که این رقم در سال آینده به ۲.۲ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به کاهش طرف تقاضا در نتیجه پیامد‌های کرونایی، انتظار می‌رود تولیدات صنعتی به حد کافی برای پاسخ دادن به تقاضا‌ها کافی باشد. ۱- ایران نرخ رشد اندازه گیری شده در سال قبل: ۱.۷ درصد نرخ پیش بینی شده امسال: ۲.۱ درصد نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۲ درصد ۲- ارمنستان نرخ رشد اندازه گیری شده در سال قبل: منفی ۷.۶ درصد نرخ پیش بینی شده امسال: ۳.۴ درصد نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۳ درصد ۳- آذربایجان نرخ رشد اندازه گیری شده در سال قبل: منفی ۴.۳ درصد نرخ پیش بینی شده امسال: ۲.۸ درصد نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۹ درصد ۴- گرجستان نرخ رشد اندازه گیری شده در سال قبل: منفی ۶.۱ درصد نرخ پیش بینی شده امسال: ۶.۰ درصد نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۵.۰ درصد ۵- روسیه نرخ رشد اندازه گیری شده در سال قبل: منفی ۳.۰ درصد نرخ پیش بینی شده امسال: ۳.۲ درصد نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۲ درصد ۶- ترکیه نرخ رشد اندازه گیری شده در سال قبل: ۱.۸ درصد نرخ پیش بینی شده امسال: ۵.۰ درصد نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۵ درصد ۷- عربستان نرخ رشد اندازه گیری شده در سال قبل: منفی ۴.۱ درصد نرخ پیش بینی شده امسال: ۲.۴ درصد نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۳ درصد ۸- امارات نرخ رشد اندازه گیری شده در سال قبل: منفی ۶.۱ درصد نرخ پیش بینی شده امسال: ۱.۲ درصد نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۵ درصد ۹- افغانستان نرخ رشد اندازه گیری شده در سال قبل: منفی ۱.۹ درصد نرخ پیش بینی شده امسال: ۱.۰ درصد نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۶ درصد ۱۰- پاکستان نرخ رشد اندازه گیری شده در سال قبل: منفی ۰.۵ درصد نرخ پیش بینی شده امسال: ۱.۳ درصد نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۰ درصد