دستگاه سی ان سیفروش اسانسپله گرد فلزی آس استپاینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز …

(ویدیو) لحظه ناگوار بیهوش شدن کریستین اریکسن در زمین بازی
پس از این که دقایقی نگران‌کننده را با بیهوش شدن کریستین اریکسن همه سپری کردند، احیای او در زمین بازی ثمربخش بوده و هنگام بیرون رفتن از زمین بازی، این ستاره دانمارکی به هوش آمده است. به نظر می‌رسد ایست لحظه‌ای قلبی برای اریکسن اتفاق افتاده، ولی خطر مرگ را پشت سر گذاشته. با این حال اریکسن در ساعات و روزهای آتی تحت مراقبت پزشکان خواهد بود تا وضعیتش به طور کامل ثابت شود. یوفا هم دقایقی بعد رسماً اعلام کرد شرایط این بازیکن پایدار است و مشکلی ندارد. او به بیمارستان منتقل شده تا مراحل درمانی را پشت سر بگذارد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی