اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) پرش آهو از روی یک خودروی در حال حرکت
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دوربین روی داشبورد یک خودروی پلیس در میشیگان منظره نادری را ثبت کرد: یک آهو که از روی یک ماشین می‌پرد و سالم از این حادثه می‌گریزد. به گزارش فرارو، اندرسون یکی از نیرو‌های پلیس پشت ماشین دیگری در یک بزرگراه رانندگی می‌کرد که ناگهان یک گله کوچک آهو شروع به دویدن در سراسر جاده کرد. اولین آهو از مقابل خودرو به سرعت عبور کرد. آهوی دوم مستقیماً به طرف درب سمت راننده دوید، اما به طرز شگفت انگیزی از روی ماشین پرید. آهو سوم نیز پشت ماشین و درست جلوی خودروی پلیس دوید که اندرسون خیلی سریع ترمز کرد وگذاشت تا آهو عبور کند. پلیس ایالتی از این فیلم به عنوان فرصتی برای به اشتراک گذاشتن نکات مهم ایمنی آهو‌ها با جامعه استفاده کرد. به گفته پلیس ایالت میشیگان هر سال شاهد حدود ۵۰ هزار تصادف خودرو با آهو‌ها و گوزن‌ها است.