اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) هجوم گله بزرگ گاومیش‌های کوهان‌دار به جاده