اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سقوط سنگ غول‌پیکر، جاده کرج - چالوس را بست