درگیری جدی مشکلات تنفسی درمرغداری …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …قوطی سازیموسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …

معرفی دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال
با حضور هیئت رئیسه جدید فدراسیون فوتبال و استقرار آنها در این فدراسیون پس از انتخابات 10 اسفندماه، تغییرات یکی یکی انجام شد و روز گذشته (یکشنبه) مهدی محمدنبی از سمت دبیرکلی این فدراسیون استعفا کرد. شهاب‌الدین عزیزی خادم نیز با استعفای نبی موافقت و پس از برگزاری اولین جلسه هیئت رئیسه، منصور قنبرزاده به عنوان دبیرکل فدراسیون معرفی شد. قنبرزاده، مدیرعامل سابق باشگاه نفت تهران است و برای انتخابات 10 اسفند ماه به عنوان نایب رئیس اول پیشنهادی عزیزی خادم معرفی شده بود. هر چند او پیش از برگزاری انتخابات، انصراف داد تا اکنون به عنوان دبیرکلی فدراسیون فوتبال برسد.