اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توضیح زاکانی درباره طرح اخذ عوارض از قبرها