(ویدئو) سرازیر شدن مواد مذاب آتشفشان به خانه‌ها در جزیره لاپالما