اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ماسک: بازداشت ترامپ، ریاست جمهوری مجدد وی را تضمین می‌کند