(ویدیو) واکنش سید جواد هاشمی به حواشی سکانس پرحاشیه استخر