(ویدئو) خبر بدی که فرهاد مجیدی پیش از دربی اعلام کرد

(ویدئو) خبر بدی که فرهاد مجیدی پیش از دربی اعلام کرد