چنج اُور اتوماتیک KSA-ATSدستگاه سی ان سیفروش انواع پی ال سی(PLC) زیمنسدستگاه سیل لیوان

(ویدیو) گل حیرت‌انگیز پاتریک شیک، مهاجم چک به اسکاتلند