شنبه, ۹ بهمن, ۱۴۰۰ / 29 January, 2022


توئیت مینا سمیر مربی بدنسازی سبب خشم کاربران مصری شده است. پس از حضور همسر محمد صلاح برای دریافت جایزه کفش طلایی همسرش، مینا سمیر تصاویر قبل و بعد افزایش و کاهش وزن همسر صلاح را منتشر کرد و از اینکه مربی او بوده ابراز افتخار کرد. این اقدام به دلیل آنچه افشای زندگی خصوصی تلفی شده با شماتت مصری‌ها روبرو شده است، اما سمیر می‌گوید برای نشر آن اجازه گرفته است.

لینک مطلب