آموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپجت فن پارکینگ f300دستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویه

هفتاد قلیان در رستورانی در شمال انگلستان ضبط شد
یک مغازه عرضه قلیان در شهر شفیلد در شمال انگلستان به دلیل نقض مقررات قرنطینه مقابله با کرونا ۲۰۰۰ پوند جریمه شد و پلیس ۷۰ قلیان آن را ضبط کرد. به گزارش بی بی سی، پلیس می‌گوید که ۲۰ نفر از کسانی که روز جمعه در این محل جمع شده بودند هر کدام ۲۰۰ پوند جریمه شدند. پلیس این منطقه میگوید که همچنین چندین گزارش از نقض مقررات در بار‌ها و میخانه‌ها دریافت کرده است. پلیس و شهردار‌ها قبلا به این اماکن مراجعه کرده بودند و از آن‌ها خواسته بودند که مقررات قرنطینه سراسری انگلستان را که روز چهارشنبه به پایان می‌رسد، اجرا کنند. بر اساس مقررات تعطیلی سراسری در انگلستان، کلیه رستوران‌ها و میخانه‌ها برای مدت ۴ هفته تعطیل شد. از چهارشنبه سیستم جدیدی برای مقابله با کرونا در بریتانیا به اجرا گذاشته می‌شود.