نتیجه جدیدترین تست کرونای استقلالی‌ها بعد از کرونایی شدن یک بازیکن