(ویدئو) شیوه عجیب جابجایی زائران اربعین با هواپیمای نظامی