باربری یگانه رخشسولفات آهنبلبرینگناتامایسین (ضدکپک) ، تولید کشور …

قیمت انواع سکه و طلای ۱۸ عیار در روز یکشنبه ۹ آذر
فرارو- نرخ فروش سکه طرح جدید صبح امروز به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسید و سکه طرح قدیم (بهار آزادی) با قیمت ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته شد.   همچنین نیم سکه و ربع سکه صبح امروز در بازار به ترتیب با قیمت پنج میلیون و ۷۳۰ هزار تومان و سه میلیون و ۸۳۰ هزار تومان فروخته شدند و هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۴ هزار تومان قیمت گذاری شد.   قیمت انواع سکه و طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۹:۴۵ (به‌روزرسانی می‌شود) انواع سکه و طلا نرخ خرید نرخ فروش سکه طرح قدیم ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سکه طرح جدید ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیم سکه پنج میلیون و ۴۳۰ هزار تومان پنج میلیون و ۷۳۰ هزار تومان ربع سکه سه میلیون و ۵۸۰ هزار تومان سه میلیون و ۸۳۰ هزار تومان سکه گرمی یک میلیون و ۹۵۰ هزارتومان دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان مثقال طلا ۱۸ عیار - چهار میلیون و ۴۷۹ هزارتومان گرم طلا ۱۸ عیار - یک میلیون و ۳۴ هزارتومان