تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …تولیدی ورزشی صادقیخوش بو کنندهای هواسرورنگ

بی‌اعتنایی بورس‌ها به نیم میلیونی شدن کرونایی ها!