سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومشارژ کارتریج پرینتر درمحلبلبرينگ انصاريمصالح کناف ایران

قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه پنجم مرداد ۱۴۰۰
فرارو- سکه‌های پارسیان امروز سه شنبه پنجم مرداد با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته فروخته می‌شوند. سکه یک گرمی پارسیان ۲۰ هزار تومان گران شد و یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود و سکه دو گرمی هم با رشد ۴۰ هزار تومانی، دو میلیون و ۶۱۵ هزار تومان قیمت خورد. به گزارش فرارو؛ قیمت سکه‌های پارسیان به صورت روزانه بر مبنای قیمت طلا محاسبه می‌شود. از صبح روز گذشته ارزش طلا ۱۸ عیار حدود ۱۵ هزار تومان بیشتر شده و به همین دلیل سکه‌های پارسیان هم با افزایش قیمت فروخته می‌شوند. قیمت امروز سکه‌های پارسیان انواع سکه پارسیان قیمت امروز قیمت روز دوشنبه قیمت روز یکشنبه  0/100 ۱۳۵ هزار تومان ۱۳۳ هزار تومان ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان 0/150 ۲۰۰ هزار تومان ۱۹۷ هزار تومان ۱۹۶ هزار و ۲۵۰ تومان 0/200 ۲۶۵ هزار تومان ۲۶۱ هزار تومان ۲۶۰ هزار تومان 0/250 ۳۳۰ هزار تومان ۳۲۵ هزار تومان ۳۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان 0/300 ۳۹۸ هزار تومان ۳۹۲ هزار تومان ۳۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان 0/350 ۴۶۳ هزار تومان ۴۵۶ هزار تومان ۴۵۴ هزار و ۲۵۰ تومان 0/400 ۵۲۸ هزار تومان ۵۲۱ هزار تومان ۵۱۸ هزار تومان 0/450 ۵۹۳ هزار تومان ۵۸۴ هزار تومان ۵۸۱ هزار و ۷۵۰ تومان 0/500 ۶۵۸ هزار تومان ۶۴۸ هزار تومان ۶۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان 0/600 ۷۸۸ هزار تومان ۷۷۶ هزار تومان ۷۷۳ هزار تومان 0/700 ۹۱۸ هزار تومان ۹۰۴ هزار تومان ۹۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان 0/800 یک میلیون و ۵۰ هزار تومان یک میلیون و ۳۴ هزار تومان یک میلیون و ۳۰ هزار تومان 0/900 یک میلیون و ۱۸۰ هزار  تومان یک میلیون و ۱۶۲ هزار  تومان یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان 1/000 یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومان یک میلیون و ۲۸۵ هزار تومان 1/100 یک میلیون و ۴۴۰ هزار  تومان  یک میلیون و ۴۱۸ هزار  تومان  یک میلیون و ۴۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان  1/200 یک میلیون و ۵۷۵ هزار تومان یک میلیون و ۵۵۱ هزار تومان یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان 1/300 یک میلیون و ۷۰۵ هزار تومان یک میلیون و ۶۷۹ هزار تومان یک میلیون و ۶۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان 1/400 یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان یک میلیون و ۸۰۷ هزار تومان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 1/500 یک میلیون و ۹۶۵ هزار تومان یک میلیون و ۹۳۵ هزار تومان یک میلیون و ۹۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان 1/600 دو میلیون و ۹۵ هزار  تومان دو میلیون و ۶۳ هزار  تومان دو میلیون و ۵۵ هزار  تومان 1/700 دو میلیون و ۲۲۵ هزار  تومان دو میلیون و ۱۹۱ هزار  تومان دو میلیون و ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان 1/800 دو میلیون و ۳۵۵ هزار تومان  دو میلیون و ۳۱۹ هزار تومان  دو میلیون و ۳۱۰ هزار تومان  1/900 دو میلیون و ۴۸۵ هزار تومان دو میلیون و ۴۴۷ هزار تومان دو میلیون و ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان 2/000 دو میلیون و ۶۱۵ هزار تومان دو میلیون و ۵۷۵ هزار تومان دو میلیون و ۵۶۵ هزار تومان