انجام خدمات مالی و مالیاتی و مشاره …فروش عمده پوشاک زنانه در بازار …پاستوریزاتور ( پاستور ) مهارت جهان …دستگاه ارت الکترونیکی

(ویدئو) تصویربرداری از فِقِه یوزپلنگ شناسنامه دار ایرانی در شاهرود