(تصاویر) کارزار «بدون خواهرم به مکتب نمی‌روم» در افغانستان
در شبکه‌های اجتماعی کارزاری با درخواست بازگشت دختران به مدارس در افغانستان شکل گرفته است. به گزارش فرارو، دو روز پیش مدارس افغانستان بدون حضور دختران بازگشایی شد. حال دختران و پسران جوان با گرفتن پلاکاردی به دست با شعار‌هایی متفاوت از بازگشت دختران حمایت کرده‌اند. برخی پسر‌ها روی مقوایی که در دست دارند نوشته‌اند: تا خواهرم مکتب نرود من نمی‌روم. دختران نیز با بیان‌هایی متفاوت ناراحتی و خشم خود بابت محرومیت از شروع سال تحصیلی را ابراز کرده‌اند. در اطلاعیه وزارت معارف بابت شروع دوره جدید تحصیلی آمده است: به اطلاع تمام مکاتب ابتدایی، لیسه (دبیرستان) و مدارس رسمی طبقه ذکور رسانیده می‌شود تا روند آموزشی خویش را سر از تاریخ ۲۷ سنبله/شهریور آغاز کنند؛ بنابراین تمامی استادان و شاگران طبقه ذکور باید به مکاتب خویش حاضر شوند.  وزارت معارف این دستور را آغاز روند تدریجی تعلیم" خوانده است، که ممکن است به معنای تدوین فرامین جداگانه برای تحصیل دختران باشد.