(تصاویر) حضور بازیکنان زنیت با سگ‌های بی‌خانمان در زمین

(تصاویر) حضور بازیکنان زنیت با سگ‌های بی‌خانمان در زمین