اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نام‌گذاری معبری در تهران به نام شهید صیاد خدایی