(ویدئو) لحظه بازداشت عاملان سلاخی الاغ و اسب برای فروش در تهران