اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) یک مکانیک بر اثر اشتباه راننده زن پاهایش را از دست داد
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی مکانیک اهل پتروپاولوفسک-کامچاتسکی روسیه به دلیل اشتباه وحشتناک یک راننده که او را هنگام هدایت به چال مکانیکی زیر گرفت دو پای خود را از دست داد. به گزارش فرارو، یک زن ۴۶ ساله برای قرار دادن خودروی خود روی چال مکانیکی از مکانیک کمک گرفت او نیز با دقت در حال فرمان دادن بود، اما ناگهان زن پا روی پدال گاز گذاشت و به شدت با او برخورد کرد. مکانیک ۳۹ ساله بر اثر این حادثه دلخراش پا‌های خود را از دست داده است. راننده متهم به ایجاد صدمات شدید بدنی از طریق سهل انگاری است.