بازگشایی گاوصندوق کاوه (09129576685)جابجایی …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپخوش بو کنندهای هواخرید خانه در ترکیه

(ویدئو) آلودگی هولناک هوای شهر تهران از فراز برج میلاد
رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با بیان اینکه مردم در این شرایط آب و هوایی در خانه بمانند و هر نوع فعالیت غیرضروری در خارج از منزل را به حداقل برسانند، گفت: با توجه به پایداری وضعیت آب و هوا پیش بینی می‌شود که این شرایط تا جمعه و حتی تا هفته آینده ادامه داشته باشد. به هر صورت ما به شرایطی رسیدیم که نیازمند اقدامات عاجل برای کاهش غلظت آلاینده‌ها و کاهش مواجهه مردم با آلودگی هوا است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی